Pääkaupunkiseudun uusi posteljooni: PKS Jakelu Oy aloittaa toimintansa osana Jakeluyhtiö Suomen verkostoa

PKS Jakelu Oy on jättänyt tänään postitoimintailmoituksen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueille. Yhtiö tulee toimimaan Jakeluyhtiö Suomen verkostossa ja keskittyy osoitteellisten tuotteiden (kirjeet, aikakauslehdet ja pienpaketit) päiväjakeluun edellä mainittujen kaupunkien alueella.

 

Yhtiön omistavat Sanoma Media Finland Oy, Keskisuomalainen Oyj, Alma Manu Oy, Ilves Jakelu Oy, TS-Yhtymä Oy, Kaleva365 Oy ja Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj.

 

Operatiivinen toiminta pyritään aloittamaan noin kuukauden sisään ja tavoitteena on kattaa pääkaupunkiseudun noin 500.000 kotitaloutta ensi vuoden alkupuolella. Laajentuminen pääkaupunkiseudulle kasvattaa Jakeluyhtiö Suomen tavoittavuuden noin 70 prosenttiin Suomen kotitalouksista, kun aiemmin jakeluverkosto kattoi noin puolet kotitalouksista. Kattavan verkoston myötä Jakeluyhtiö Suomi kykenee entistä paremmin tarjoamaan aidon vaihtoehdon Postille. 

 

PKS Jakelu Oy:n operatiiviseksi päälliköksi on nimitetty Tanja Sammalisto, joka on toiminut Postilla useissa eri tehtävissä lähes 15 vuoden ajan. ”Tulemme palkkaamaan pääkaupunkiseudulle parisataa uutta jakajaa ja haemme aktiivisesti myös alihankintayrityksiä postinjakeluun”, kertoo Sammalisto.

 

Ketterät verkostoitujat menestyvät supistuvillakin markkinoilla

PKS Jakelu keskittää toimintansa osoitteelliseen jakeluun eli kirjepostiin, aikakauslehtiin ja pienpaketteihin. Vaikka jaettavien postilähetysten, kuten aikakauslehtien, laskujen ja osoitteellisen suoramainonnan volyymi on pienentynyt vuosi vuodelta, ei laskeva markkina pelota Jakeluyhtiö Suomea.

 

”Ketteryys ja hyvät jakelualan verkostot merkitsevät Postin kanssa kilpaillessa. Jokaisen, joka haluaa menestyä uuden postilain muovaamilla markkinoilla, on hyödynnettävä teknologiaa ja kehitettävä uusia liiketoimintamalleja”, sanoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja ja PKS Jakelun hallituksen puheenjohtaja Marko Toivari.

 

 

Lisätietoja antaa:

Hallituksen puheenjohtaja Marko Toivari, PKS Jakelu Oy

Puh. 040 770 0328

Sähköposti: marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Aito vaihtoehtoreitti myös pääkaupunkiseudun postiluukkuihin - Jakeluyhtiö Suomen palvelut laajenevat

Jakeluyhtiö Suomi palvelee pian kirjeiden, lehtien, pienpakettien ja kohdennetun mainosviestinnän lähettäjiä myös pääkaupunkiseudulla. 

Suomalaisten mediatalojen omistaman Jakeluyhtiö Suomen tavoittavuudelle pääkaupunkiseudulle laajeneminen on iso askel. Aiemmin Jakeluyhtiö Suomen kautta on tavoittanut noin puolet kotitalouksista, pääkaupunkiseudulle laajenemisen jälkeen tavoittavuus nousee 70 prosenttiin. 

“Asiakkainamme ovat jo nyt lähes kaikki merkittävimmät tulostustalot ja useita aikakauslehtikustantajia. Verkostomme yritykset tekevät osoitteellista jakelua pääosin sanomalehtien aamujakelun yhteydessä. Pääkaupunkiseudulla jakelumme tulee kuitenkin tapahtumaan päivällä.” toimitusjohtaja Marko Toivari Jakeluyhtiö Suomesta kertoo.

Jakeluyhtiö Suomi aikoo jatkaa laskennallisen peittonsa kasvattamista edelleen. Kattavalla verkostollaan yhtiö katsoo voivansa tarjota aidon vaihtoehdon Postille.Jakeluyhtiö Suomen verkosto laajenee asteittain myös Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. 

 

Uusia jakelijoita supistuville markkinoille

Jaeltavien postilähetysten, kuten aikakauslehtien, laskujen ja osoitteellisen suoramainonnan volyymi on pienentynyt vuosi vuodelta. Laskeva markkina ei Jakeluyhtiö Suomea pelota. 

”Menestyäkseen uudistuneen postilain myötä muodostuneilla uusilla markkinoilla täytyy hyödyntää teknologiaa ja kehittää uusia liiketoimintamalleja. Määräävässä markkina-asemassa toimivan Postin haastaminen edellyttää ketteryyttä ja verkostoitumista yhteistyöhön jakelualalla”, sanoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Marko Toivari/Jakeluyhtiö Suomi Oy, puh. 040 770 0328, s-posti marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Lindorff aloittaa yhteistyön Jakeluyhtiö Suomen kanssa – kirjeet jaetaan viitenä päivänä viikossa

Lindorffin laskut ja kirjeet jaetaan jatkossa paikallisten jakeluyhtiöiden toiminta-alueilla sanomalehtien varhaisjakelun mukana. Huhtikuussa alkaneella yhteistyöllä varmistetaan paperilaskujen nopea kulku ja perillemenon seuranta.

Luotonhallintayhtiö Lindorff siirtyy käyttämään kirjeidensä jakelussa Postin rinnalla Jakeluyhtiö Suomen verkoston jakeluyhtiöitä. Jakeluyhtiöt jakavat kirjeet toiminta-alueillaan varhain aamulla viitenä päivänä viikossa. Posti siirtyi kirjepostin nelipäiväiseen jakeluun kesällä 2017. 

”Haluamme varmistaa, että paperiset laskut ja kirjeet kulkevat perille asiakkaille viiveettömästi. Se on kaikkien laskun saajien etu,” varatoimitusjohtaja Seppo Lahtinen sanoo Lindorffista.

Lindorff lähettää suomalaisten yritysten puolesta noin 13 miljoonaa laskua, maksumuistutusta ja perintäkirjettä vuodessa. Digitaalisia laskuista ja kirjeistä on noin 30 prosenttia eli valtaosa kulkee edelleen paperisena.

”Uuden jakelukumppanin avulla toimituksen seuranta on läpinäkyvää, ja pystymme siten parantamaan postinkulun viivästymiin liittyvää asiakaspalvelua, mikä on meille tärkeä asia,” Seppo Lahtinen sanoo.

Jakeluyhtiö Suomen palveluun kuuluu yksilöity tieto kirjeen perille toimittamisesta. Yhteistyö Jakeluyhtiö Suomen ja Hansaprintin kanssa koskee toistaiseksi Lindorffin omia laskuja sekä asiakkaiden muistutus- ja perintälaskuja. Lindorffin laskutuspalvelun laskujen kohdalla kahden jakelukumppanin käytäntöön siirrytään vaiheittain toukokuusta alkaen.

Lindorffin omistajaksi tuli maaliskuussa luotonhallinnan palveluyritys Lowell. Lindorffin nimi ja brändi vaihtuu Suomessa myöhemmin tänä vuonna Lowelliksi.

Lisätietoja:
Seppo Lahtinen, varatoimitusjohtaja, Lindorff Oy
puh. 040 557 9694

Marko Toivari, toimitusjohtaja, Jakeluyhtiö Suomi Oy
Puh. 040 770 0328

Lindorffin viestintä, puh. 010 2700 610

Lindorff on auttanut ihmisiä luottojen hallinnassa Suomessa jo yli 50 vuotta. Tätä nykyä yritys on osana Lowellia Euroopan toiseksi suurin luotonhallinnan palveluyritys. Lindorffin asiakaspalvelu auttaa yli puolta miljoonaa suomalaista laskujen ja velkojen hoitamisessa vuosittain. www.lindorff.fi

Jakeluyhtiö Suomen jakeluverkosto työllistää lähes 3 000 jakajaa osa-aikaisesti ja tavoittaa päivittäin varhaisjakeluverkollaan noin puolet suomalaisista kotitalouksista ja suuren osan yrityksistä. Jakeluyhtiö Suomen omistavat suomalaiset lehtikustantajatwww.jakeluyhtio.fi

Alma Manun Lapin alueen jakeluliiketoiminta siirtyy Kaleva Oy:lle

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Alma Manun Lapin alueen jakeluliiketoiminta siirtyy Kaleva Oy:lle.
Jakelualueeseen ei tule muutoksia, mutta ”MALAP” -terminaali poistuu kokonaan ja tuotteet ohjataan jatkossa jo olemassa olevaan Ouluun Kalevan terminaaliin (”KALE”).

Terminaalimuutos tehdään järjestelmiin meidän päässä eikä teidän, jotka käytätte osoitekäsittelypalveluamme, tarvitse tehdä muutosta omassa päässänne.
Huomioikaa, että huhtikuussa jakelussa olevat tuotteet palauttavat Lapin ja Meri-Lapin osalta jo Oulun terminaalitiedon.

Lisätietoja:
https://www.almamanu.fi/fi/uncategorized/alma-media-myy-lapin-lehti-ja-jakeluliiketoimintansa-kalevalle/

Postilain uudistus on tervetullut, ja loputkin kilpailun esteet on purettava

Tänään eduskunnassa hyväksytyllä postilain uudistuksella tavoitellaan aitoa kilpailua ja tehokkuutta, jotka mahdollistavat sekä nykyistä parempia palveluita että kustannussäästöjä. Monopolit ovat harvoin järjestäneet parempaa kuin mitä vapaiden markkinoiden kautta pystytään tuottamaan, ja jakelupalvelut tuskin ovat tässä erikoistapaus.

 

Suomalaisten lehtikustantamoiden omistama Jakeluyhtiö Suomi on valmis kilpailuun.

 

 ”Pyrimme koko ajan laajentamaan kattavuuttamme ja etsimme verkostoomme uusia potentiaalisia postiyrityksiä niille alueille, joilla emme vielä toimi”, kertoo Jakeluyhtiö Suomi Oy:n toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

Jakeluyhtiö Suomi muistuttaa, että juuri hyväksytty postilaki jättää avoimeksi vielä monta aidon kilpailun onnistumisen kannalta olennaista seikkaa. Esimerkiksi osoiterekisteriä suomalaisista ja Suomessa toimivista yrityksistä ylläpitää Posti.

 

Oikea osoitetieto ratkaisee palvelun laadun ja mahdollisuudet reiluun kilpailuun. Uusi laki tuo esiin periaatteen, että kaikkien postiyritysten tulisi voida saada ajantasaiset osoitetiedot käyttöönsä järkevällä hinnalla.

 

 ”Toivottavasti Postikin ymmärtää, että lain tarkoittama tekninen irrottamiskustannus ei voi olla kovin suuri”, sanoo Toivari.

”Yrityskirjeiden jakelussa tosiasialliseksi kilpailun esteeksi jäävät kuitenkin vielä Postin yksin hallitsema postilokeroverkko sekä heidän luomansa yritysten virtuaalipostinumerot, joiden taakse todelliset jakeluosoitteet jäävät piiloon”, Toivari jatkaa.

 

Postilain uudistuksen eduskuntakäsittelyn aikana kannettiin huolta haja-asutusalueiden postipalveluista. Uusi laki kuitenkin määrittelee nyt vain yleispalvelun hinnan ja ehdot.

 

Reilu kilpailu ja onnistuneet hankintamenettelyt voivat markkinoilla jo toimivien jakeluyhtiöiden mielestä päinvastoin vaikuttaa positiivisesti haja-asutusalueiden postipalvelujen säilymiseen. Tämä on mahdollista sillä edellytyksellä, että hankintojen piiriin otetaan muutakin jaeltavaa kuin vain yleispalvelutuotteita volyymietujen saavuttamiseksi.

 

”On arvokasta, että Suomessa Posti ei ole toiminut verorahoituksella, mutta toisten jakeluyritysten velvollisuus osallistua yleispalvelun rahoitukseen ei saa heikentää niiden taloudellista asemaa ja mahdollisuuksia kehittää palvelujaan. Posti pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan siihen, minkä tasoisilla kustannuksilla se yleispalvelun Suomessa hoitaa”, huomauttaa Jakeluyhtiö Suomi Oy:n toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

Hallituksen esityksessä postilain muuttamisesta todettiin, että postimarkkinoiden rakennemuutoksessa kirjevolyymit ovat laskeneet noin 10 prosenttia vuodessa, sanomalehtien varhaisjakelu väheni 12 prosenttia ja aikakauslehtien jakelu 10 prosenttia edellisvuodesta. Kansalaisten viranomaisasioinnissa suunnitellaan siirryttävän käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa vuodesta 2018 alkaen, mikä tulee supistamaan paperikirjeiden määrää merkittävästi.  

 

Postilain uudistus on tervetullut vastaus tämän rakennemuutoksen haasteisiin, koska se mahdollistaa uudenlaisen, yrittäjäpohjaisen jakelutoiminnan haja-asutusalueilla. Kaikkien jakelualan toimijoiden tavoitteena pitää olla henkilö-, tavara- ja postikuljetusten yhdistely ja aito digitaalinen liiketoiminnan kasvuympäristö. 

 

Lisätietoja antaa: Jakeluyhtiö Suomi Oy, toimitusjohtaja Marko Toivari, puh. 040 770 0328, sähköposti marko.toivari@jakeluyhtio.fi

POSTI PYSTYY ITSE POISTAMAAN MUIDEN JAKELUYHTIÖIDEN TEKEMÄT ”JAKELUVIRHEET”

Posti tiedotti tänään 16.2.2017, että ”muiden jakeluyhtiöiden jakeluvirheet aiheuttavat epäselvyyttä”.

 

Postinsaajien ymmärryksen lisääminen siitä, että nykyään yrityspostia jakavat Suomessa muutkin yritykset kuin Posti, on luonnollisesti kannatettavaa ja Jakeluyhtiö Suomi tekee myös tätä tiedottamista esimerkiksi lehtijuttujen kautta. Olemme joillain alueilla myös jakaneet erillisiä tiedotteita koteihin jakelumme alkaessa. Jakeluyhtiö Suomen nettisivuilla on myös kattava tietopaketti postinsaajille: http://www.jakeluyhtio.fi/postinsaajille/

 

Postin tänään julkistaman tiedotteen tosiasiallinen tarkoitusperä näytti kuitenkin olevan hankaloittaa pienen kilpailijan tuloa markkinoille ja luoda mielikuva siitä, että muut jakeluyhtiöt tekevät huomattavasti enemmän virheitä kuin Posti ja muiden jakeluyhtiöiden ”väärin jakamat kirjeet” menevät Postin syyksi.

 

Postille palautuvien muiden jakeluyhtiöiden jakamien kirjeiden yhteydessä jakeluvirheistä puhuminen on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä lähes kaikki palautuneista kirjeistä on jaettu kirjeeseen tulostettuun osoitteeseen. Postinsaajan kannalta on tietenkin harmillista, että silloin tällöin osoitteeseen tulee esim. edelliselle asukkaalle osoitettua postia.

 

Asiasta julkisesti tiedottamisen sijaan Posti voisi halutessaan poistaa nämä heidän jakeluvirheiksi kutsumansa tapaukset lähes kokonaan. Hyvällä postiyritysten välisellä yhteistyöllä pystyisimme yhdessä tarjoamaan postinsaajille paremman asiakaskokemuksen.

 

Ajantasainen postinsaajien osoiterekisteri on onnistuneen jakelun edellytys. Jakeluyhtiö Suomi ja sen omistavat postiyritykset ovatkin pyrkineet vaikuttamaan mm. postilain uudistuksen yhteydessä siihen, että kuluttajilla olisi yksi paikka johon tekisivät osoitteenmuutoksen ja tämä tieto olisi sitten kaikkien postia jakavien yritysten käytössä. Mikäli tämä kyseinen tieto olisi muilla postiyrityksillä käytössään, niin näitä Postin mainitsemia ”jakeluvirheitä” ei juurikaan olisi.

 

”Jaamme kirjeet niihin painettuun osoitteeseen. Emme voi lähteä arvailemaan onko asukas mahdollisesti muuttanut tai mihin muualle kirjeensä mahdollisesti haluaa. Tarvitsemme käyttöömme virallisen rekisterin osoitteenmuutoksista, jotta pystymme jakamaan kirjeen johonkin muuhun kuin siihen merkittyyn osoitteeseen”, kertoo Antti Moilanen, Alma Manun jakelusta.

 

Jakeluyhtiö Suomi haluaa tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen sekä lähettäjäasiakkaille että postinsaajille. Edellä mainittu postilain muutos on etenemässä ja toivomme, että saamme käyttöömme postinsaajien osoiterekisterin heti lain tullessa voimaan ensi kesänä.

 

Kirjevolyymiemme kasvaessa olemme tiedostaneet haasteen näiden palautuvien määrän osalta. Jo viime vuoden puolella neuvottelimme Postin kanssa prosessin, joka nopeuttaisi Postin kautta palautuvien lähetysten käsittelyä ja antaisi Postille myös korvauksen heidän tekemästään työstä. Posti on kuitenkin viivytellyt asiassa ja haluaakin näköjään mieluummin käsitellä asiaa julkisuudessa kuin ratkaista sen lähettäjien ja kuluttajien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lisätietoja:

Marko Toivari

Toimitusjohtaja

Jakeluyhtiö Suomi Oy

marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Puh. 040 770 0328

Jakeluyhtiö Suomi Oy ja Dimenteq Oy ovat sopineet toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamisesta Jakeluyhtiö Suomen laajeneviin tarpeisiin

Jakeluyhtiö Suomi on useiden mediatalojen perustama yritys, jonka tarkoituksena on myydä uutta jaettavaa omistajayhtiöidensä ja yhteistyökumppaneidensa jakeluverkkoihin. Sen tehtävänä on myös kehittää verkoston toiminnallista tehokkuutta ja vastata valtakunnallisesta logistiikasta ja asiakaspalvelusta. Yhtiön tavoitteena on tarjota yritysasiakkaille valtakunnallisesti riittävän kattava, laadukas ja hintakilpailukykyinen kotijakeluverkko valituissa tuoteryhmissä. Verkosto työllistää noin 3200 jakajaa osa-aikaisesti ja tavoittaa päivittäin varhaisjakeluverkolla yli puolet suomalaisista kotitalouksista ja suuren osan yrityksistä.

Dimenteq (www.dimenteq.fi) vastaa toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä Jakeluyhtiö Suomen liiketoimintatarpeiden mukaisesti. Kehittäminen etenee ketterällä menetelmällä siten, että jo projektin välituloksia voidaan ottaa sujuvasti tuotantokäyttöön yhtiön toiminnan kehittyessä ja laajentuessa.

Jakeluyhtiö Suomi rekrytoi

Etsimme tällä hetkellä B2B-palvelumyyjää ja Assistenttia. Molemmissa tehtävissä hakuaikaa 22.8.2016 asti.

 

Verkostomme ja toimintamme laajentuessa etsimme sinua, ammattitaitoinen ja aktiivinen
 
B2B-PALVELUMYYJÄ 
 
Pääsiallisiin työtehtäviisi kuuluu mm.
•    Uusasiakashankinta
•    Tarjouslaskenta ja tarjousten laatiminen
•    Nimettyjen asiakassuhteiden hoito
•    Myyntitoiminnan kehittäminen
•    Palveluiden kehittäminen 

Kokemuksesi ja henkilökohtaisten ominaisuuksiesi mukaan sinulla on mahdollisuus osallistua myös yrityksemme muun toiminnan kehittämiseen. 

Odotamme sinulta kykyä ja sinnikkyyttä saada toimeksiannot tuloksellisesti päätökseen. Olet aloitekykyinen, ulospäinsuuntautunut ja kykenet itsenäiseen työhön. Sinulle tunnusomaista on analyyttisyys ja erotat olennaisen epäolennaisesta. Ymmärrät tuotannollisia prosesseja, sinulla on hyvät business case- ja laskentataidot ja olet tulosorientoitunut.    

----------

Verkostomme ja toimintamme laajentuessa etsimme sinua, energinen ja asiakaspalveluhenkinen
 
ASSISTENTTI

Pääsiallisiin työtehtäviisi kuuluu mm. 
•    Toimiston yleiset assistenttitehtävät
•    Asiakaspalvelu yritysasiakkaille pääosin puhelimitse ja sähköpostitse
•    Verkoston yrityksiltä ja asiakkailta tulevien palautteiden käsittely
•    Raportointi ja sen kehittäminen; erityisesti asiakaspalveluun ja operatiivisen toiminnan laatuun ja kustannuksiin liittyvät raportit  
•    Laskutuksen tuki
•    Tapaamisten bookkaus

Odotamme sinulta itsenäistä ja oma-aloitteista otetta työhösi. Osaat priorisoida ja kykenet erottamaan olennaiset asiat epäolennaisista. Hoidat päivittäiset rutiinit järjestelmällisesti ja positiivisella mielellä, mutta innostut myös toimintojen kehittämisestä. Hallitset erinomaisesti toimisto-ohjelmat, erityisesti Excelin ja Powerpointin, joita käytät töissäsi päivittäin. 

-----------

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kehittyvässä kuljetus- ja jakelualan yrityksessä. Palkkataso ja edut määräytyvät valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Tilamme sijaitsevat Koivuvaarankujalla, Vantaalla.  
 
Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Marko Toivari, gsm: 040-770 0328 ke 17.8. klo 8 - 14 ja to 18.8. klo 15 - 18 tai sähköposti: marko.toivari@jakeluyhtio.fi 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, CV:si ja palkkatoiveesi viimeistään 22.8. sähköpostitse: marko.toivari@jakeluyhtio.fi tai postitse: Marko Toivari, Jakeluyhtiö Suomi Oy, Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa. Sähköpostin otsikkoon tai kirjekuoreen merkintä "Palvelumyyjä" tai ”Assistentti”.