PostNord Strålfors ja Jakeluyhtiö Suomi yhteistyöhön

Jakeluyhtiö Suomi ja PostNord Strålfors ovat sopineet yhteistyöstä, jonka kautta PostNord pystyy lähettämään kirjeitä Jakeluyhtiö Suomen verkkoon. Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö koskee PostNord Strålforsin We Mail –palvelua.

 

”Etsimme aktiivisesti uusia asiakasviestinnänratkaisuja, joilla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Olemme kanavariippumaton toimija ja tämän yhteistyön kautta pystymme tuomaan We Mail –palveluumme uuden kanavan myös postinjakeluun.”, sanoo PostNord Strålforsin toimitusjohtaja Johanna Starck.

 

Jakeluyhtiö Suomen verkosto kattaa tällä hetkellä yli puolet suomalaisista kotitalouksista ja pystyy siten tarjoamaan varteenotettavan vaihtoehdon valtakunnallisille postittajille. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa kattavuutta vielä entisestään ja etsinnässä on uusia yhteistyökumppaneita jakeluun niille alueille, joilla ei vielä omaa jakelua ole.

 

”Tämä PostNord Strålfors -yhteistyö on tietenkin erittäin merkittävä asia Jakeluyhtiö Suomelle. Tässä tehdään kuitenkin myös historiaa koko Suomen postimarkkinan vapautumisen kannalta. Nyt ohjataan ensimmäistä kertaa suuren tulostustalon valtakunnallisia volyymejä muualle kuin Postin verkkoon”, kertoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

Jakeluyhtiö Suomi keskittyy alkuvaiheessa kasvattamaan liiketoimintaansa kirjeiden, aikakauslehtien ja kotiinjaettavien pienpakettien markkinoilla. Myöhemmin luvassa on myös täysin uudenlaisia tuotteita/palveluita Suomen jakelumarkkinaan.

 

 

Lisätietoja:

Marko Toivari, Toimitusjohtaja, Jakeluyhtiö Suomi Oy

marko.toivari@jakeluyhtio.fi tai puh. 040 770 0328

 

Johanna Starck, Toimitusjohtaja, PostNord Strålfors Oy

johanna.starck@stralfors.fi tai puh. 0207 404 141

 

PostNord Stralfors develops and offers communication solutions giving companies with many customers completely new opportunities for more personal and stronger customer relations.

 

Matkahuollon saapumisilmoitukset Jakeluyhtiö Suomen jakeluun

Paketin saapumisilmoitus jatkossa kotiovelle jo aamun lehden mukana

Uusi kokeilu käyntiin Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

 

Maanantaina 23.5. alkaen pakettien nouto nopeutuu, kun uuden yhteistyön myötä Matkahuollon kuljettamien pakettien saapumisilmoitukset jaellaan asiakkaille kotiin jo varhain aamun lehden mukana. Matkahuollon ja Jakeluyhtiö Suomen yhteistyönä käynnistämä palvelu on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lehtien varhaisjakelun yhteyteen liitettävää palvelua testataan ensin Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla sekä Satakunnassa.

 

Verkkokauppaostaminen ja erilaiset vertaiskaupat kasvattavat suosiotaan suomalaisten keskuudessa, mikä on kasvattanut kuljetettavien pakettien määrää. Samalla kuljetuspalveluntarjoajat etsivät uusia mahdollisuuksia vastata lisääntyvään palvelukysyntään sekä kilpailuun toimitusajoista ja erilaisista palvelumuodoista. Matkahuolto on sopinut uudenlaisesta yhteistyöstä Jakeluyhtiö Suomi Oy:n kanssa, jonka omistavat 11 eri media-alan yritystä. Jatkossa Matkahuollon saapumisilmoituskirjeet siirtyvät osin Jakeluyhtiö Suomen varhaisjakeluiden piiriin.

 

Tuhansien lähetysten saapumisesta ilmoitetaan edelleen perinteisesti paperikirjeellä

Matkahuolto kuljettaa sekä kuluttajien että yritysten pakettilähetyksiä, ja lähettää paketin vastaanottajalle saapumisilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeellä. Vaihtoehdoista kirjeitse saapuva ilmoitus on hitain ja käytössä vain silloin, kun Matkahuollolla ei syystä tai toisesta ole tiedossa vastaanottajan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Kirjeellä ilmoitetaan kuitenkin edelleen tuhansien lähetysten saapumisesta joka kuukausi. Uudistus tulee nopeuttamaan nimenomaan kirjeitse saapumisilmoituksen saavien paketin vastaanottajien asiointia.

 

- Kirjeenä saapuva ilmoitus jaetaan aamun lehtien kanssa samaan aikaan, jolloin useimmat vastaanottajat ehtivät saamaan sen ennen arkirutiineihin lähtöä. Monen suomalaisen arki on kiireistä. Arjen hallintaa helpottaa jo aamulla saapuva ilmoitus, jolloin paketin voi noutaa jo heti aamulla vaikkapa työmatkalla, Matkahuollon liiketoimintapäällikkö Erkki Vehman kertoo yhteistyön taustoista.

 

Jakelu-uudistus otetaan käyttöön ympäri Suomen vuoden 2016 aikana

Jakelu-uudistus tulee nopeuttamaan kirjeitse saapuvaa tiedonkulkua huomattavasti, ja Matkahuolto haluaakin yhteistyön kautta tuoda joustavuutta vastaanottajan arkeen. Aamujakelun mukana jaettavia ilmoituksia testataan ensin Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla sekä Satakunnassa osoitteissa, joissa Jakeluyhtiö Suomen verkostossa toimivat alueelliset jakeluyritykset hoitavat varhaisjakelun. Kokeilu koskee reilua viidennestä Suomen kotitalouksista ja osaa edellä mainituilla alueilla toimivista yrityksistä. Uusi toimintatapa laajenee muualle Suomeen vaiheittain vuoden 2016 aikana.

 

Matkahuolto on omalta osaltaan mukana myös kirjeiden runkokuljetuksissa tulostustaloilta alueellisiin jakeluterminaaleihin. Uudenlainen aluevaltaus kirjeiden jakelussa lisää kilpailua alalla, joka Suomessa on tähän asti toiminut pitkään samalla toimintamallilla.

 

Lisätietoja:

Erkki Vehman, liiketoimintapäällikkö, Oy Matkahuolto Ab, Pakettipalvelut, puh. 0400 780 935, sähköposti erkki.vehman@matkahuolto.fi

 

Marko Toivari, toimitusjohtaja, Jakeluyhtiö Suomi Oy, puh. 040 770 0328, sähköposti marko.toivari@jakeluyhtio.fi

 

FOKUS MEDIAN LEHDET JAKELUYHTIÖ SUOMEN JAKELUUN

18.5.2016

Jakeluyhtiö Suomi on pilotoinut Fokus Median kustantamien aikakauslehtien jakelua muutamien lehtinimikkeiden osalta kevään aikana ja toukokuun alusta olemme siirtyneet tuotantovaiheeseen. Tällä hetkellä Jakeluyhtiö Suomi jakaa omalla kattavuusalueellaan kaikki Fokus Median lehdet: Pelit, Antiikki&Design, GTI Magazine, PLAZA Koti, V8 Magazine, AutoBild Suomi, GEO ja HIFImaailma.

 

”Halusimme olla edelläkävijöitä uusien jakeluratkaisujen kokeilemisessa. Yhteistyö Jakeluyhtiö Suomen kanssa on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin ja arvostamme erityisesti jakelun onnistumisesta saatavaa raportointia ja yhteistyön sujuvuutta”, sanoo Fokus Media Finlandin toimitusjohtaja Tapani Pitzen.

 

Jakeluyhtiö Suomen verkosto kattaa tällä hetkellä yli puolet suomalaisista kotitalouksista, mutta tavoitteenamme on laajentaa kattavuuttamme vielä entisestään. Etsimme parhaillaan uusia yhteistyökumppaneita jakeluun niille alueille, joilla meillä ei vielä omaa jakelua ole.

 

”Lähes kaikki Jakeluyhtiö Suomen osakasyhtiöt jakavat nyt myös aikakauslehtiä ja loputkin tulevat mukaan aikakauslehtijakeluun lähiaikoina. Verkostomme on erittäin innoissaan uusista jakelutuotteista ja alueelliset yhtiömme pystyvät nyt näyttämään kykynsä tehdä osoitteellista jakelua”, toteaa Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

Jakeluyhtiö Suomi keskittyy alkuvaiheessa kasvattamaan liiketoimintaansa kirjeiden, aikakauslehtien ja kotiinjaettavien pienpakettien markkinoilla. Myöhemmin luvassa on myös täysin uudenlaisia tuotteita/palveluita Suomen jakelumarkkinaan.

 

Lisätietoja:

Marko Toivari, Toimitusjohtaja, Jakeluyhtiö Suomi Oy

marko.toivari@jakeluyhtio.fi, Puh. 040 770 0328

 

Tapani Pitzen, Toimitusjohtaja, Fokus Media Oy

tapani.pitzen@fokusmedia.fi, Puh. 050 387 4044

 

JAKELUYHTIÖ SUOMEN VERKOSTOON LISÄÄ POSTITOIMILUPIA

LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2016

 

Valtioneuvosto on tänään myöntänyt uusia postitoimilupia. Näiden uusien lupien myötä Jakeluyhtiö Suomi pystyy nyt tarjoamaan sopimusasiakkailleen osoitteellisten kirjeiden jakelua yli puoleen suomalaisista kotitalouksista.

 

Uudet postitoimiluvat on myönnetty seuraaville yrityksille: Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media – Bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

 

Nyt myönnettyjen postitoimilupien lupaehdot ovat erisisältöiset kuin aiemmissa postitoimiluvissa, jotka Jakeluyhtiö Suomessa mukana olevilla Alma Manulla, Ilves Jakeluilla ja Mediatalo ESAlla on tällä hetkellä. Myös näiden jo olemassa olevien toimilupien ehdot muutettiin vastaamaan uusien toimilupien ehtoja. Suurimmat muutokset liittyvät osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämiseen. Nämä velvollisuudet ovat aiemmissa toimiluvissa olleet, mutta nyt tänään annetulla päätöksellä nuo on poistettu.

 

Tänään myönnettyjen postitoimilupien ehdot ovat linjassa Hallituksen eduskunnalle 3.3.2016 antaman esityksen kanssa. Tässä esityksessä ehdotetaan postitoimiluvista luopumista ja ilmoitusmenettelyyn siirtymistä.

 

”Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme huomattavasti kattavamman kirjejakelun kuin aikaisemmin. Nämä uudet postitoimiluvat ja tuleva ilmoitusmenettelyyn siirtyminen osaltaan edesauttavat oikean kilpailun muodostumista Suomen postimarkkinaan”, kertoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

 

 

Lisätietoja:

Marko Toivari

Toimitusjohtaja

Jakeluyhtiö Suomi Oy

marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Puh. 040 770 0328

Jakeluyhtiö Suomi on mukana eCommerce -messuilla 16.-17.3.2016

Tervetuloa eCommerce -messuille Helsingin Messukeskukseen 16.-17.3.2016.

Osastollamme 3f9 kerromme lisää pakettien, kirjeiden, lehtien ja suoramainonnan jakelupalveluistamme. Verkostomme alueelliset palvelumme ovat messuilla myös esillä Alma Manu Oy:n toimesta.

Mikäli haluat varata etukäteen tapaamisajan messuille, ole hyvä ja käytä tätä linkkiä.

Halutessasi kutsun messuille, ole hyvä ja lähetä sähköposti osoitteeseen: asiakaspalvelu@jakeluyhtio.fi

Nähdään messuilla!

 

Postitoiminta käynnistyy Jakeluyhtiö Suomessa

Jakeluyhtiö Suomessa omistajina olevat postitoimiluvan haltijat – Ilves Jakelu Oy, Mediatalo ESA Oy ja Alma Manu Oy – suunnittelevat aloittavansa postitoimiluvan alaisen liiketoiminnan vuoden 2016 alusta. Loppuvuoden 2015 aikana useat muutkin omistajamme tulevat hakemaan postitoimilupaa. Hakemuksensa ovat jo jättäneet Turun Sanomien jakeluyhtiöt Lounais-Suomen Tietojakelu Oy ja Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Kaleva Oy ja Kaakon Viestintä Oy.

”Tavoitteenamme on laajentaa postitoimiluvallinen liiketoiminta kattamaan koko alueemme – yli puolet suomalaisista kotitalouksista – mahdollisimman pikaisesti. Tarjoamme palveluitamme kuitenkin vain sopimusasiakkaille, eli yksittäiset henkilöt eivät kauttamme voi kirjeitä lähettää”, kertoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

”Pystymme tarjoamaan sopimusasiakkaillemme uudenlaista ja nopeampaa palvelua, kun kirjejakelumme tehdään aamuyöstä sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä. Näin jakelussamme olevat kirjeet saavuttavat vastaanottajat pääosin jo ennen kello kuutta aamulla”, jatkaa Toivari.

Tämän vuoden aikana teemme alueellisia pilotteja kirjepostin jakelussa ja toimiluvanalaisen laajamuotoisemman liiketoiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2016 alusta. Alueellisista piloteista tiedotamme erikseen pilotointialueilla.

”Postitoimilupaan liittyvistä ehdoista on valitusprosesseja vielä meneillään, mutta niistä huolimatta aloitamme postitoiminnan toimiluvassa vaadituin ja valituksen alla olevin ehdoin. Tarkoituksenamme on jakaa alueellamme kirjepostia viitenä tai jopa kuutena päivänä viikossa, vaikka lupaehdoissamme vähimmäisvaatimuksena onkin vain yhden päivän jakelu”, kertoo Ilves Jakelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Niiniö.

Lisätietoja:
Marko Toivari
Toimitusjohtaja
Jakeluyhtiö Suomi Oy
marko.toivari@jakeluyhtio.fi
Puh. 040 770 0328

 

JAKELUYHTIÖ SUOMEEN UUSIA OMISTAJIA

LEHDISTÖTIEDOTE 31.8.2015 KLO 9

Mediayhtiöiden keväällä perustama Jakeluyhtiö Suomi Oy on saanut elokuussa neljä uutta omistajaa. Uusina omistajina mukaan toimintaan tulevat Ilves Jakelu Oy, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Marva Media Oy ja SLP-Jakelu Oy. Yhtiön omistaa nyt 11 mediayhtiötä tai niiden jakeluyhtiötä.

Uusien yhtiöiden mukaantulon jälkeen verkostomme työllistää noin 3.200 jakajaa. Yhtiön tavoitteena on hakea uutta jakeluliiketoimintaa omistajien nykyisten jakelutoimintojen lisäksi.

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme Suomen yksityisen varhaisjakelukentän näin kattavasti  mukaan. Nyt katamme omilla jakeluillamme jo yli puolet Suomen kotitalouksista. Tämä on hyvä pohja tulevien uusien jakelutuotteidemme lanseeraukseen”, toteaa Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

Suomen jakelumarkkinoilla on käynnissä voimakas murros, koska painetun median ja kirjepostin
volyymit laskevat. Liikehdintää jakelumarkkinoilla on aiheuttanut myös Postin päätös korottaa
sanomalehti- ja aikakauslehtikustantajilta perittyjä jakeluhintoja, mikä on ollut kova isku
lehtiyhtiöiden taloudelle. Korotusten seurauksena osa kustantajista on joutunut ottamaan
varhaisjakelun itselleen tai etsimään uuden jakelukumppanin.

”Tavoitteenamme on tarjota Suomen jakelumarkkinaan kilpailukykyisiä kotijakelupalveluita erityisesti osoitteellisen kirjeen, lehtien ja pienpakettien jakeluun. Tulemme olemaan aktiivisia myös täysin uudenlaisten jakelutuotteiden ja –konseptien kehittämisessä”, jatkaa Toivari.


Lisätietoja:
Marko Toivari
Toimitusjohtaja
Jakeluyhtiö Suomi Oy
marko.toivari@jakeluyhtio.fi
Puh. 040 770 0328

 

Jakeluyhtiö Suomi Oy on yhdentoista suomalaisen mediatalon omistama valtakunnallinen jakeluyhtiö, joka tarjoaa yritysasiakkaille kirjeiden, lehtien ja pakettien jakelupalveluita. Yhtiö kehittää myös aktiivisesti uusia jakelupalveluita ja –konsepteja Suomen jakelumarkkinaan. Jakeluyhtiö Suomen verkostossa toimivat yhtiöt työllistävät osa-aikaisesti noin 3.200 jakajaa ympäri Suomea.

Jakeluyhtiö Suomi Oy:n omistavat Alma Manu Oy, Esan Kirjapaino Oy, Ilves Jakelu Oy, Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Marva Media Oy, Sanoma Media Finland Oy, SLP Jakelu Oy ja TS-Yhtymä Oy.

 

JANNE AIKIO JAKELUYHTIÖ SUOMEN OPERATIIVISEKSI PÄÄLLIKÖKSI


Jakeluyhtiö Suomen operatiivisena päällikkönä on aloittanut 25.8.2015 logistiikkainsinööri Janne Aikio.

Janne on viimeeksi toiminut Hakonen Solutions Oy:n operatiivisena johtajana, aiempaa työkokemusta hänellä on mm. eri tehtävistä DHL Supply Chain Oy:stä ja Oriola KD:stä.

Työssään Janne vastaa Jakeluyhtiö Suomen operatiivisen toiminnan käynnistämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä omistajayritystemme jakeluista vastaavien henkilöiden kanssa. 

”Jakeluyhtiö Suomi tulee lähiaikoina lanseeraamaan useita jakelutuotteita ja näiden tuotteiden tuotantoprosessien saaminen mahdollisimman kilpailukykyiseksi on erittäin keskeistä yhtiön menestymisen kannalta.  Olen erittäin tyytyväinen, että saimme Jannen mukaamme tähän työhön.”, sanoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

Lisätietoja:
Marko Toivari
marko.toivari@jakeluyhtio.fi
Puh. 040 770 0328

Janne Aikio
janne.aikio@jakeluyhtio.fi
Puh. 040 776 6611

 

Lehdistötiedote 16/3/2015

JAKELUYHTIÖ SUOMI KÄYNNISTÄÄ TOIMINTANSA

 

Uusi yhtiö vastaa perustajayritystensä jakelupalveluiden valtakunnallisesta myynnistä ja asiakaspalvelusta sekä kehittää  yhteistyötä ja logistiikkaa jakelutoiminnassa. Jakeluyhtiö Suomen perustajayhtiöt ovat Alma Manu Oy, Sanoma Media Finland Oy, Keskisuomalainen Oyj, Kaleva Oy, TS-Yhtymä Oy, Kaakon Viestintä Oy sekä Esan Kirjapaino Oy. Useat muutkin  kustantajien omistamat jakeluyhtiöt ovat osoittaneet kiinnostuksensa tulla mukaan kuluvan vuoden aikana.

Uuden yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut KTM Marko Toivari, 45. Toivarilla on monipuolinen kokemus johtotehtävistä etenkin palvelualoilla ja hän on työskennellyt yli kahdeksan vuotta johdon konsulttina. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on muun muassa toiminut Postin palvelutuotannon johtajana sekä tilaus-toimitusketjun, logistiikkaverkkojen ja operatiivisten toimintojen kehittämiseen keskittyvänä konsulttina BearingPoint- ja Deloitte-yhtiöissä. Hän oli myös käynnistämässä yöjakeluun keskittyneen Ruotsin postin tytäryhtiön, HIT Finland Oy:n, toimintaa Suomessa 2000-luvun alussa.

”Jakeluyhtiö Suomi tulee olemaan uusi merkittävä toimija valtakunnallisessa jakelussa. Yhtiö toivottaa tervetulleeksi myös mahdolliset uudet yhteistyökumppanit. Jakeluyhtiö Suomen avulla paikalliset varhaisjakeluyhtiöt pääsevät mukaan myös valtakunnalliseen jakelumarkkinaan”, Toivari toteaa.

Jakeluyhtiö Suomen perustaneet yhtiöt työllistävät tänä päivänä lähes 3000 jakajaa osa-aikaisesti. Laajentamalla jakelutuotteiden määrää yhtiöt voisivat tarjota useammille jakajilleen lisää työtä.

”Haemme nyt Suomen jakelukentällä omaa rooliamme. Tässä vaiheessa emme sulje pois mitään mahdollisia jakelutuotteita, vaan tutkimme mitä kaikkea verkossamme voimme kustannustehokkaasti ja laadukkaasti jakaa”, Toivari linjaa.

Suomen jakelumarkkinoilla on käynnissä voimakas murros, koska painetun median ja kirjepostin volyymit laskevat. Liikehdintää jakelumarkkinoilla on aiheuttanut myös Postin päätös korottaa sanomalehti- ja aikakauslehtikustantajilta perittyjä jakeluhintoja, mikä on ollut kova isku lehtiyhtiöiden taloudelle. Korotusten seurauksena osa kustantajista on jo joutunut ottamaan varhaisjakelun itselleen tai etsimään uuden jakelukumppanin. 

 

Lisätietoja:

Marko Toivari, 040 770 0328, marko.toivari@jakeluyhtio.fi

www.jakeluyhtio.fi