POSTI PYSTYY ITSE POISTAMAAN MUIDEN JAKELUYHTIÖIDEN TEKEMÄT ”JAKELUVIRHEET”

Posti tiedotti tänään 16.2.2017, että ”muiden jakeluyhtiöiden jakeluvirheet aiheuttavat epäselvyyttä”.

 

Postinsaajien ymmärryksen lisääminen siitä, että nykyään yrityspostia jakavat Suomessa muutkin yritykset kuin Posti, on luonnollisesti kannatettavaa ja Jakeluyhtiö Suomi tekee myös tätä tiedottamista esimerkiksi lehtijuttujen kautta. Olemme joillain alueilla myös jakaneet erillisiä tiedotteita koteihin jakelumme alkaessa. Jakeluyhtiö Suomen nettisivuilla on myös kattava tietopaketti postinsaajille: http://www.jakeluyhtio.fi/postinsaajille/

 

Postin tänään julkistaman tiedotteen tosiasiallinen tarkoitusperä näytti kuitenkin olevan hankaloittaa pienen kilpailijan tuloa markkinoille ja luoda mielikuva siitä, että muut jakeluyhtiöt tekevät huomattavasti enemmän virheitä kuin Posti ja muiden jakeluyhtiöiden ”väärin jakamat kirjeet” menevät Postin syyksi.

 

Postille palautuvien muiden jakeluyhtiöiden jakamien kirjeiden yhteydessä jakeluvirheistä puhuminen on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä lähes kaikki palautuneista kirjeistä on jaettu kirjeeseen tulostettuun osoitteeseen. Postinsaajan kannalta on tietenkin harmillista, että silloin tällöin osoitteeseen tulee esim. edelliselle asukkaalle osoitettua postia.

 

Asiasta julkisesti tiedottamisen sijaan Posti voisi halutessaan poistaa nämä heidän jakeluvirheiksi kutsumansa tapaukset lähes kokonaan. Hyvällä postiyritysten välisellä yhteistyöllä pystyisimme yhdessä tarjoamaan postinsaajille paremman asiakaskokemuksen.

 

Ajantasainen postinsaajien osoiterekisteri on onnistuneen jakelun edellytys. Jakeluyhtiö Suomi ja sen omistavat postiyritykset ovatkin pyrkineet vaikuttamaan mm. postilain uudistuksen yhteydessä siihen, että kuluttajilla olisi yksi paikka johon tekisivät osoitteenmuutoksen ja tämä tieto olisi sitten kaikkien postia jakavien yritysten käytössä. Mikäli tämä kyseinen tieto olisi muilla postiyrityksillä käytössään, niin näitä Postin mainitsemia ”jakeluvirheitä” ei juurikaan olisi.

 

”Jaamme kirjeet niihin painettuun osoitteeseen. Emme voi lähteä arvailemaan onko asukas mahdollisesti muuttanut tai mihin muualle kirjeensä mahdollisesti haluaa. Tarvitsemme käyttöömme virallisen rekisterin osoitteenmuutoksista, jotta pystymme jakamaan kirjeen johonkin muuhun kuin siihen merkittyyn osoitteeseen”, kertoo Antti Moilanen, Alma Manun jakelusta.

 

Jakeluyhtiö Suomi haluaa tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen sekä lähettäjäasiakkaille että postinsaajille. Edellä mainittu postilain muutos on etenemässä ja toivomme, että saamme käyttöömme postinsaajien osoiterekisterin heti lain tullessa voimaan ensi kesänä.

 

Kirjevolyymiemme kasvaessa olemme tiedostaneet haasteen näiden palautuvien määrän osalta. Jo viime vuoden puolella neuvottelimme Postin kanssa prosessin, joka nopeuttaisi Postin kautta palautuvien lähetysten käsittelyä ja antaisi Postille myös korvauksen heidän tekemästään työstä. Posti on kuitenkin viivytellyt asiassa ja haluaakin näköjään mieluummin käsitellä asiaa julkisuudessa kuin ratkaista sen lähettäjien ja kuluttajien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lisätietoja:

Marko Toivari

Toimitusjohtaja

Jakeluyhtiö Suomi Oy

marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Puh. 040 770 0328